Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá đồng NDT ngày 24/07/2018

Kính gửi Quý Khách hàng!

Theo biến động thị trường, kể từ ngày 24/07/2018 Phunghieu sẽ điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.570đ, xuống mức 1NDT = 3.540đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00.

Vì vậy, Phunghieu xin thông báo để Quý khách được biết.

Trân trọng cảm ơn!
Phunghieu.com