Hướng dẫn tính điểm tích lũy

Khi sử dụng dịch vụ của Phunghieu, Quý khách sẽ được tích lũy điểm thành viên tương ứng với số tiền chi trả dịch vụ theo công thức:

Số điểm này gọi là “Điểm tích lũy”. Căn cứ vào “Điểm tích lũy” chúng tôi chia thành 7 cấp độ thành viên mỗi cấp độ khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau. Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây

Để tra cứu điểm tích lũy và mức ưu đãi hiện tại, vui lòng xem tại đây